Zoekkaart Limburg Minimaliseren

Op de zoekkaart hieronder is te zien in welke gebieden informatie over de aanwezige vissoorten ontbreekt. De kaart is verdeeld in 5x5 km-hokken. In de lichtgekleurde hokken is het beeld over het voorkomen van vissen onvolledig. Door op een hok te klikken verschijnt de kaart met daarin de onderzochte kilometerhokken en de aangetroffen soorten. Op basis hiervan kun je het voorkomen van vissoorten binnen kilometerhokken onderzoeken (met een schepnet,  hengel, snorkelend/duikend of op zicht) en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis over het voorkomen van vissen. Om een goed beeld te krijgen van de in hok aanwezige soorten wordt ernaar gestreefd om uit 40% van de in het blok aanwezige kilometerhokken met water visgegevens te hebben. Dit biedt tevens de mogelijk om de zeldzaamheid van soorten te bepalen.Beheren

Onderstaande zoekkaart laat zien hoe goed verschillende gebieden onderzocht zijn op vissen. De kaart is verdeeld in uurhokken (5x5 km), waarbij gestreefd wordt om in ieder geval van de helft van de kilometerhokken (1x1 km) waarin water ligt voldoende recente visgegevens te hebben. Door op een uurhok te klikken verschijnt er een topografische kaart van het uurhok met daarin de kilometerhokken die reeds onderzocht zijn en welke soorten er recent en in het verleden zijn aangetroffen. Als viswaarnemer kun je met dit hulpmiddel gebieden uitzoeken waar nog onvoldoende (recente) informatie van bekend is en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de visatlas. 

Beheren

Onderstaande zoekkaart laat zien hoe goed verschillende gebieden onderzocht zijn op vissen. De kaart is verdeeld in uurhokken (5x5 km), waarbij gestreefd wordt om in ieder geval van de helft van de kilometerhokken (1x1 km) waarin water ligt voldoende recente visgegevens te hebben. Door op een uurhok te klikken verschijnt er een topografische kaart van het uurhok met daarin de kilometerhokken die reeds onderzocht zijn en welke soorten er recent en in het verleden zijn aangetroffen. Als viswaarnemer kun je met dit hulpmiddel gebieden uitzoeken waar nog onvoldoende (recente) informatie van bekend is en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de visatlas. 

Beheren

Onderstaande zoekkaart laat zien hoe goed verschillende gebieden onderzocht zijn op vissen. De kaart is verdeeld in uurhokken (5x5 km), waarbij gestreefd wordt om in ieder geval van de helft van de kilometerhokken (1x1 km) waarin water ligt voldoende recente visgegevens te hebben. Door op een uurhok te klikken verschijnt er een topografische kaart van het uurhok met daarin de kilometerhokken die reeds onderzocht zijn en welke soorten er recent en in het verleden zijn aangetroffen. Als viswaarnemer kun je met dit hulpmiddel gebieden uitzoeken waar nog onvoldoende (recente) informatie van bekend is en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de visatlas. 

spacer
dummy