Visatlas Limburg Minimaliseren

In 2000 verscheen het boek 'Vissen in Limburgse Beken'.Dit boekwerk is tot stand gekomen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en het beschikbaar stellen van visgegevens door verschillende organisaties. Het verschijnen van de provinciale atlas wil niet zeggen dat er in Limburg niets meer te doen is, sommige gebieden zijn nog niet goed onderzocht of de waarnemingen raken verouderd. Door de aanleg van vispassages nemen de verspreidingsmogelijkheden voor vissen nog steeds toe. Zo neemt de verspreiding van elrits alweer een aantal jaren toe en ook de “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland vanuit andere stroomgebieden bereiken lijken zich verder uit te breiden. Genoeg te onderzoeken dus! Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat, iedereen kan meedoen. De start van het project voor een nieuwe Nederlandse Visatlas vormt bovendien een mooi doel om hierin een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de Limburgse vissen te geven.

spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy